TẶNG 1 TIẾNG KHI THUÊ GIỜ

Updated: Nov 18, 2020

Chỉ dành riêng cho các đặt phòng theo giờ vào thứ 4 hàng tuần.

TẶNG THÊM 1 TIẾNG KHI ĐẶT THUÊ 2 TIẾNG
#chothuetheogio #thuenhanghitheogio #khuyenmaithuephong #khachsan #homestay #hanoi #khuyenmai #giamgia

0 comments