top of page

Được tích điểm khi thuê nhà

Updated: Oct 22, 2020

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Tích điểm - Đổi tiền khi thuê phòng theo giờ - ngày . Chỉ có tại hệ thống SaziHome .


Từ 1/10/2020 SaziGroup triển khai Chương trình "𝐓𝐢́𝐜𝐡 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 - 𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐞̂̀𝐧" cho 2 thương hiệu 𝑆𝑎𝑧𝑖𝐻𝑜𝑚𝑒 và 𝑊𝑒𝑙𝑙𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛.

Với mỗi hóa đơn 100K sẽ được 3 điểm. Mỗi 1 điểm tương đương 1K. Có thể dùng để trừ vào các hóa đơn sau.

Điểm đổi thành tiền sẽ được áp dụng cho hệ thống phòng thuê SaziHome và nhà hàng Wellgreen.

0 comments
bottom of page